ราคากลางเช่าอาคารเพื่อเป็นที่ทำการชั่วคราวของสำนักงานทรัยพากรน้่ำแห่งชาติ

Post Reply
matthana_tu
Posts: 2207
Joined: Wed Jun 27, 2018 9:36 am

ราคากลางเช่าอาคารเพื่อเป็นที่ทำการชั่วคราวของสำนักงานทรัยพากรน้่ำแห่งชาติ

Post by matthana_tu » Tue Mar 09, 2021 1:15 pm

ราคากลางเช่าอาคารเพื่อเป็นที่ทำการชั่วคราวของสำนักงานทรัยพากรน้่ำแห่งชาติ
Attachments
แบบ บก 06 เช่าอาคารสทนช.pdf
(127.85 KiB) Downloaded 49 times

Post Reply

Return to “ราคากลางงานเช่า”