ราคากลางเช่าโครงการบริการสื่อสารและโทรคมนาคม (1 เมษายน 2564 - 30 กันยายน 2564)

Post Reply
matthana_tu
Posts: 2207
Joined: Wed Jun 27, 2018 9:36 am

ราคากลางเช่าโครงการบริการสื่อสารและโทรคมนาคม (1 เมษายน 2564 - 30 กันยายน 2564)

Post by matthana_tu » Thu Mar 25, 2021 1:12 pm

ราคากลางเช่าโครงการบริการสื่อสารและโทรคมนาคม (1 เมษายน 2564 - 30 กันยายน 2564)
Attachments
แบบ บก 06 โครงการบริการสื่อสารและโทรคมนาคม.pdf
(102.48 KiB) Downloaded 66 times

Post Reply

Return to “ราคากลางงานเช่า”