ราคากลาง งานเช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอลสี จำนวน 2 เครื่อง และระบบดิจิตอล ขาว-ดำ จำนวน 4 เครื่อง

Post Reply
matthana_tu
Posts: 2207
Joined: Wed Jun 27, 2018 9:36 am

ราคากลาง งานเช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอลสี จำนวน 2 เครื่อง และระบบดิจิตอล ขาว-ดำ จำนวน 4 เครื่อง

Post by matthana_tu » Thu Mar 18, 2021 11:36 am

ราคากลาง งานเช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอลสี จำนวน 2 เครื่อง และระบบดิจิตอล ขาว-ดำ จำนวน 4 เครื่อง
Attachments
ราคากลาง ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล สี และระบบดิจิตอล ขาว-ดำ.pdf
(1.55 MiB) Downloaded 54 times

Post Reply

Return to “ราคากลางงานเช่า”