ราคากลางเช่ารถยนต์ตรวจการเอนกประสงค์ เพื่อใช้ในราชการ ของสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติภาค 3 ครั้งที่ 2

Post Reply
matthana_tu
Posts: 2207
Joined: Wed Jun 27, 2018 9:36 am

ราคากลางเช่ารถยนต์ตรวจการเอนกประสงค์ เพื่อใช้ในราชการ ของสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติภาค 3 ครั้งที่ 2

Post by matthana_tu » Thu Dec 24, 2020 5:39 pm

ราคากลางเช่ารถยนต์ตรวจการเอนกประสงค์ เพื่อใช้ในราชการ ของสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติภาค 3 ครั้งที่ 2
ระหว่างเดือนมกราคม - มีนาคม 2564
Attachments
ราคากลางเช่ารถยนต์ไตรมาสที่ 2.pdf
(986.21 KiB) Downloaded 49 times

Post Reply

Return to “ราคากลางงานเช่า”