ราคากลางเช่ารถยนต์ตรวจการเอนกประสงค์ เพื่อใช้ในราชการ ของสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติภาค 3 ครั้งที่ 1

Post Reply
matthana_tu
Posts: 2207
Joined: Wed Jun 27, 2018 9:36 am

ราคากลางเช่ารถยนต์ตรวจการเอนกประสงค์ เพื่อใช้ในราชการ ของสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติภาค 3 ครั้งที่ 1

Post by matthana_tu » Fri Sep 25, 2020 5:28 pm

ราคากลางเช่ารถยนต์ตรวจการเอนกประสงค์ เพื่อใช้ในราชการ ของสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติภาค 3 ครั้งที่ 1
ระหว่างเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2563

Post Reply

Return to “ราคากลางงานเช่า”