ราคากลางเช่าอาคารเพื่อใช้เป็นที่ทำการชั่วคราว ของสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติภาค 3 ครั้งที่ 2

Post Reply
matthana_tu
Posts: 2207
Joined: Wed Jun 27, 2018 9:36 am

ราคากลางเช่าอาคารเพื่อใช้เป็นที่ทำการชั่วคราว ของสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติภาค 3 ครั้งที่ 2

Post by matthana_tu » Thu Dec 24, 2020 5:23 pm

ราคากลางเช่าอาคารเพื่อใช้เป็นที่ทำการชั่วคราว ของสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติภาค 3 ครั้งที่ 2
ระหว่างเดือนมกราคม - มีนาคม 2564
Attachments
ราคากลางเช่าอาคารไตรมาสที่ 2.pdf
(888.06 KiB) Downloaded 51 times

Post Reply

Return to “ราคากลางงานเช่า”