ราคากลาง งานเช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล สี จำนวน 1 เครื่อง และขาว-ดำ จำนวน 1 เครื่อง (กกต.)

Post Reply
matthana_tu
Posts: 2207
Joined: Wed Jun 27, 2018 9:36 am

ราคากลาง งานเช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล สี จำนวน 1 เครื่อง และขาว-ดำ จำนวน 1 เครื่อง (กกต.)

Post by matthana_tu » Wed Dec 23, 2020 11:58 am

ราคากลาง งานเช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล สี จำนวน 1 เครื่อง และขาว-ดำ จำนวน 1 เครื่อง (กกต.)
Attachments
ราคา ช.2.2564.pdf
(122.28 KiB) Downloaded 48 times

Post Reply

Return to “ราคากลางงานเช่า”