ราคากลางงานเช่าตู้คอนเทนเนอร์พร้อมการดูแลรักษา จำนวน 10 ตู้

Post Reply
matthana_tu
Posts: 2207
Joined: Wed Jun 27, 2018 9:36 am

ราคากลางงานเช่าตู้คอนเทนเนอร์พร้อมการดูแลรักษา จำนวน 10 ตู้

Post by matthana_tu » Thu Jan 28, 2021 1:53 pm

ราคากลางงานเช่าตู้คอนเทนเนอร์พร้อมการดูแลรักษา จำนวน 10 ตู้
Attachments
แบบ บก.06.pdf
(1.2 MiB) Downloaded 103 times

Post Reply

Return to “ราคากลางงานเช่า”