ราคากลางงานเช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล สี จำนวน 2 เครื่องและเช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล ขาว-ดำ จำนวน 3 เครื่อง

Post Reply
matthana_tu
Posts: 2207
Joined: Wed Jun 27, 2018 9:36 am

ราคากลางงานเช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล สี จำนวน 2 เครื่องและเช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล ขาว-ดำ จำนวน 3 เครื่อง

Post by matthana_tu » Tue Dec 29, 2020 10:53 am

ราคากลางงานเช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล สี จำนวน 2 เครื่องและเช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล ขาว-ดำ จำนวน 3 เครื่อง
Attachments
ราคากลางงานเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร.pdf
(1.9 MiB) Downloaded 67 times

Post Reply

Return to “ราคากลางงานเช่า”