ราคากลางเช่าตู้คอนเทนเนอร์พร้อมการดูแลรักษา จำนวน 10 ตู้

Post Reply
matthana_tu
Posts: 2207
Joined: Wed Jun 27, 2018 9:36 am

ราคากลางเช่าตู้คอนเทนเนอร์พร้อมการดูแลรักษา จำนวน 10 ตู้

Post by matthana_tu » Tue Oct 27, 2020 4:14 pm

ราคากลางเช่าตู้คอนเทนเนอร์พร้อมการดูแลรักษา จำนวน 10 ตู้
Attachments
ราคากลางงานเช่า.pdf
(1.33 MiB) Downloaded 102 times

Post Reply

Return to “ราคากลางงานเช่า”