ราคากลาง การซื้อแฟ้มพับกระดาษชนิดหนาไม่มีลิ้น ขนาด F4 สีชมพู (50เล่ม/แพ็ค) และอื่นๆ จำนวน 41 รายการ

Post Reply
matthana_tu
Posts: 1582
Joined: Wed Jun 27, 2018 9:36 am

ราคากลาง การซื้อแฟ้มพับกระดาษชนิดหนาไม่มีลิ้น ขนาด F4 สีชมพู (50เล่ม/แพ็ค) และอื่นๆ จำนวน 41 รายการ

Post by matthana_tu » Thu Sep 09, 2021 6:26 pm

ราคากลาง การซื้อแฟ้มพับกระดาษชนิดหนาไม่มีลิ้น ขนาด F4 สีชมพู (50เล่ม/แพ็ค) และอื่นๆ จำนวน 41 รายการ
Attachments
ราคากลาง การจัดซื้อแฟ้มพับกระดาษชนิดหนาไม่มีลิ้น ขนาด F4 สีชมพู.pdf
(1.44 MiB) Downloaded 20 times

Post Reply

Return to “ราคากลางงานซื้อ”