ราคากลางงานซื้อกระดาษถ่ายเอกสารขนาด A4 หนา 80 แกรม (5 รีม/แพ็ค) และอื่นๆ จำนวน 39 รายการ

Post Reply
matthana_tu
Posts: 1559
Joined: Wed Jun 27, 2018 9:36 am

ราคากลางงานซื้อกระดาษถ่ายเอกสารขนาด A4 หนา 80 แกรม (5 รีม/แพ็ค) และอื่นๆ จำนวน 39 รายการ

Post by matthana_tu » Tue Sep 21, 2021 6:22 pm

ราคากลางงานซื้อกระดาษถ่ายเอกสารขนาด A4 หนา 80 แกรม (5 รีม/แพ็ค) และอื่นๆ จำนวน 39 รายการ

matthana_tu
Posts: 1559
Joined: Wed Jun 27, 2018 9:36 am

Re: ราคากลางงานซื้อกระดาษถ่ายเอกสารขนาด A4 หนา 80 แกรม (5 รีม/แพ็ค) และอื่นๆ จำนวน 39 รายการ

Post by matthana_tu » Tue Sep 21, 2021 6:32 pm

ราคากลางงานซื้อกระดาษถ่ายเอกสารขนาด A4 หนา 80 แกรม (5 รีม/แพ็ค) และอื่นๆ จำนวน 39 รายการ
Attachments
ราคากลางซื้อกระดาษถ่ายเอกสารขนาด A4 หนา 80 แกรม (5 รีมแพ็ค) และอื่นๆ จำนวน 39 รายการ.pdf
(1.16 MiB) Downloaded 24 times

Post Reply

Return to “ราคากลางงานซื้อ”