ราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์แท็ปแล็ตและครุภัณฑ์อื่นๆ จำนวน 14 รายการ

Post Reply
matthana_tu
Posts: 1559
Joined: Wed Jun 27, 2018 9:36 am

ราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์แท็ปแล็ตและครุภัณฑ์อื่นๆ จำนวน 14 รายการ

Post by matthana_tu » Wed Dec 23, 2020 1:53 pm

ราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์แท็ปแล็ตและครุภัณฑ์อื่นๆ จำนวน 14 รายการ
Attachments
แบบ บก 06 จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 14 รายการ.pdf
(155.47 KiB) Downloaded 24 times

Post Reply

Return to “ราคากลางงานซื้อ”