ราคากลางงานซื้อกระดาษถ่ายเอกสารขนาด A4 หนา 80 แกรม (5 รีม/กล่อง) และอื่นๆ จำนวน 90 รายการ

Post Reply
matthana_tu
Posts: 1582
Joined: Wed Jun 27, 2018 9:36 am

ราคากลางงานซื้อกระดาษถ่ายเอกสารขนาด A4 หนา 80 แกรม (5 รีม/กล่อง) และอื่นๆ จำนวน 90 รายการ

Post by matthana_tu » Fri Aug 27, 2021 4:40 pm

ราคากลางงานซื้อกระดาษถ่ายเอกสารขนาด A4 หนา 80 แกรม (5 รีม/กล่อง) และอื่นๆ จำนวน 90 รายการ
Attachments
ราคากลาง.pdf
(1.13 MiB) Downloaded 25 times

Post Reply

Return to “ราคากลางงานซื้อ”