ราคากลางงานซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด A4 หนา 80 แกรม (5 รีม/กล่อง) และอื่น ๆ จำนวน 73 รายการ

Post Reply
matthana_tu
Posts: 1559
Joined: Wed Jun 27, 2018 9:36 am

ราคากลางงานซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด A4 หนา 80 แกรม (5 รีม/กล่อง) และอื่น ๆ จำนวน 73 รายการ

Post by matthana_tu » Tue Jul 06, 2021 3:17 pm

ราคากลางงานซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด A4 หนา 80 แกรม (5 รีม/กล่อง) และอื่น ๆ จำนวน 73 รายการ
Attachments
ราคากลาง.pdf
(1.34 MiB) Downloaded 35 times

Post Reply

Return to “ราคากลางงานซื้อ”