ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการจัดหาครุภัณฑ์ประกอบพร้อมระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

Post Reply
matthana_tu
Posts: 2143
Joined: Wed Jun 27, 2018 9:36 am

ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการจัดหาครุภัณฑ์ประกอบพร้อมระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

Post by matthana_tu » Wed Sep 08, 2021 4:02 pm

ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการจัดหาครุภัณฑ์ประกอบพร้อมระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เพื่อรองรับภารกิจของศูนย์บัญชาการเฉพาะกิจ
Attachments
ประกาศเชิญชวนโครงการจัดหาครุภัณฑ์98 ล้าน.pdf
(2.12 MiB) Downloaded 78 times

Post Reply

Return to “งานจ้าง”