ประกาศประกวดราคาซื้อโครงการหน่วยอำนวยการติดตามคาดการณ์สถานการณ์น้ำเคลื่อนที่ในภาวะเข้าใกล้วิกฤต (Flyaway Vehicle)

Post Reply
matthana_tu
Posts: 2205
Joined: Wed Jun 27, 2018 9:36 am

ประกาศประกวดราคาซื้อโครงการหน่วยอำนวยการติดตามคาดการณ์สถานการณ์น้ำเคลื่อนที่ในภาวะเข้าใกล้วิกฤต (Flyaway Vehicle)

Post by matthana_tu » Tue Aug 24, 2021 2:16 pm

ประกาศประกวดราคาซื้อโครงการหน่วยอำนวยการติดตามคาดการณ์สถานการณ์น้ำเคลื่อนที่ในภาวะเข้าใกล้วิกฤต (Flyaway Vehicle)
Attachments
ประกาศประกวดราคาซื้อโครงการหน่วยอำนวยการฯ.pdf
(133.93 KiB) Downloaded 57 times

Post Reply

Return to “งานซื้อ”