ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาแผนหลักแบบบูรณาการ เพื่อการบรรเทาอุทกภัยและภัยแล้งพื้นที่เฉพาะ ชีตอนกลาง

Post Reply
matthana_tu
Posts: 893
Joined: Wed Jun 27, 2018 9:36 am

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาแผนหลักแบบบูรณาการ เพื่อการบรรเทาอุทกภัยและภัยแล้งพื้นที่เฉพาะ ชีตอนกลาง

Post by matthana_tu » Wed Jan 20, 2021 3:17 pm

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาแผนหลักแบบบูรณาการ เพื่อการบรรเทาอุทกภัยและภัยแล้งพื้นที่เฉพาะ (AreaBased) ชีตอนกลาง แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
Attachments
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาแผนหลักแบบบูรณาการ เพื่อการบรรเทาอุทกภัยและภัยแล้งพื้นที่เฉพาะ (AreaBased) ชีตอนกลาง แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร.pdf
(48.82 KiB) Downloaded 20 times

Post Reply

Return to “งานจ้าง”