ประกาศยกเลิกผู้ชนะการเสนอราคาเช่าอาคารสำนักงานทรัพยากรนำ้แห่งชาติภาค 4

Post Reply
matthana_tu
Posts: 2205
Joined: Wed Jun 27, 2018 9:36 am

ประกาศยกเลิกผู้ชนะการเสนอราคาเช่าอาคารสำนักงานทรัพยากรนำ้แห่งชาติภาค 4

Post by matthana_tu » Thu Oct 07, 2021 5:19 pm

ขออนุมัติยกเลิกประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าอาคารสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติภาค 4

Post Reply

Return to “งานเช่า”