Search found 2142 matches

by matthana_tu
Thu Feb 22, 2024 4:18 pm
Forum: ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา
Topic: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ตรวจการณ์ ทะเบียนรถ 1นก 8115 กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 คัน สทนช.2
Replies: 0
Views: 22

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ตรวจการณ์ ทะเบียนรถ 1นก 8115 กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 คัน สทนช.2

1นก8115.pdf
(188.5 KiB) Downloaded 5 times
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ตรวจการณ์ ทะเบียนรถ 1นก 8115 กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 คัน สทนช.2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
by matthana_tu
Fri Feb 09, 2024 1:00 pm
Forum: ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา
Topic: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการจัดงานวันน้ำโลก ประจำปี พ.ศ.2567
Replies: 0
Views: 32

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการจัดงานวันน้ำโลก ประจำปี พ.ศ.2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการจัดงานวันน้ำโลก ประจำปี พ.ศ.2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Go to advanced search