Search found 43 matches

by pronpimon
Wed Nov 07, 2018 4:04 pm
Forum: กฎหมาย ระเบียบ คำสั่ง ประกาศ
Topic: นร 0101/ว2610 เรื่องขอเเจ้งประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่องเกณฑ์การประกวดหนังสือดีเด่นประจำปี พ.ศ.2562
Replies: 0
Views: 2282

นร 0101/ว2610 เรื่องขอเเจ้งประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่องเกณฑ์การประกวดหนังสือดีเด่นประจำปี พ.ศ.2562

สำนักนายกรัฐมนตรีได้ส่งสำเนาหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่องขอเเจ้งประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่องเกณฑ์การประกวดหนังสือดีเด่นประจำปี พ.ศ.2562 ดังมีรายละเอียดตามเอกสารที่เเนบ
by pronpimon
Wed Nov 07, 2018 3:26 pm
Forum: ข่าวประชาสัมพันธ์
Topic: กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งเเวดล้อม ที่ ทส 0801/11963 เรื่อง รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ
Replies: 0
Views: 1187

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งเเวดล้อม ที่ ทส 0801/11963 เรื่อง รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งเเวดล้อม เปิดรับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญมารับราชการในสังกัดกรมส่งเสริมสิ่งเเวดล้อม ในตำเเหน่งนักวิชาการเผยเเพร่ชำนาญการ จำนวน 1 อัตรา
รายละเอียดตามไฟล์ที่เเนบ
by pronpimon
Sat Sep 08, 2018 3:12 pm
Forum: มติ ครม. และข้อสั่งการ
Topic: ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2561
Replies: 0
Views: 1381

ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2561

สำนักนายกรัฐมนตรีขอส่งสำเนาหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0505/ว 418 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2561

เรื่องข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2561
by pronpimon
Mon Aug 06, 2018 11:54 am
Forum: มติ ครม. และข้อสั่งการ
Topic: การดำเนินกิจการของรัฐภายหลังจากสัญญาร่วมทุนสิ้นสุดลง
Replies: 0
Views: 1506

การดำเนินกิจการของรัฐภายหลังจากสัญญาร่วมทุนสิ้นสุดลง

เเจ้งมติคณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเมื่อวันที่ 17 ก.ค. 61 เรื่อง การดำเนินการกิจการของรัฐภายหลังจากสัญญาร่วมลงทุนสิ้นสุดลง
by pronpimon
Mon Aug 06, 2018 11:52 am
Forum: มติ ครม. และข้อสั่งการ
Topic: ข้อสั่งการนากยรัฐมนตรี
Replies: 0
Views: 1442

ข้อสั่งการนากยรัฐมนตรี

ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 ก.ค. 61
by pronpimon
Wed Jul 25, 2018 5:12 pm
Forum: มติ ครม. และข้อสั่งการ
Topic: ข้อสั่งการนากยรัฐมนตรี นร0101/ว1688
Replies: 0
Views: 1487

ข้อสั่งการนากยรัฐมนตรี นร0101/ว1688

เรื่อง ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี เรื่องข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0505/ว338 ลงวันที่ 6 ก.ค. 61
by pronpimon
Wed Jul 18, 2018 7:15 pm
Forum: ข่าวประชาสัมพันธ์
Topic: การจัดริ้วขบวนอันเชิญเครื่องราชสักการะถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร
Replies: 0
Views: 614

การจัดริ้วขบวนอันเชิญเครื่องราชสักการะถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร

การจัดริ้วขบวนอันเชิญเครื่องราชสักการะถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในวันเฉลิมพระชนพรรษา 28 กรกฎาคม 2561 ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง
by pronpimon
Wed Jul 18, 2018 7:13 pm
Forum: ข่าวประชาสัมพันธ์
Topic: ขอเชิญเข้าร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี เเละพลังของเเผ่นดิน
Replies: 0
Views: 569

ขอเชิญเข้าร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี เเละพลังของเเผ่นดิน

สลธ.(กลุ่มช่วยอำนวยการ)จึงขอความร่วมมือให้สำนัก/กอง/ศูนย์ ส่งผู้เเทนเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว กลุ่มละ 10 คน (รายละเอียดตามเอกสารที่เเนบ)

Go to advanced search